KSAU

Vill ha mer vindkraft i hela landet

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott tycker att det är bra med en storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige.

Energimyndigheten vill att Sverige ökar antalet vindkraftverk kraftigt till år 2020, för att klara EU:s målsättning på 20 procent energi från förnybara källor. För att klara den målsättningen måste antalet vindkraftverk i landet öka från dagens 800 till uppemot 6 000.

När kommunstyrelsens arbetsutskott möttes i dag föreslog de att Gotlands kommun i en remiss till regeringen ska uttrycka sitt gillande till att underlätta en sådan utbyggnad.