Inga EU-bidrag till småföretagsutbildning

Regeringen stoppar EU-bidragen till kompetensutveckling för småföretagare. Inga nya satsningar görs förrän till hösten. På Gotland drabbas ett 10-tal småföretagare som kan tvingas lägga sina planerade utbildningssatsningar på is.
Sedan tre år tillbaka kan småföretag söka EU pengar för att satsa på att vidareutbilda sin personal. Men nu är det alltså stopp eftersom regeringen anser att vissa län som tex Gotland dragit igång många fler projekt än beräknat. Därför ska nu de län som inte fått lika stor del av bidragen få en chans att hinna ifatt fram till i höst. På Gotland har 20 miljoner betalats ut till olika projekt, men ett femton-tal företag som står på tur kan få vänta på pengar till i höst. I pengar handlar det om ett par miljoner som inte betalas ut.