Ornitologerna

Vill inte ha fågelhyllor på Stora Karlsö

Sveriges ornitologiska förening har överklagat kommunens beslut att godkänna uppförandet av konstgjorda fågelhyllor på Stora Karlsö för att bedriva forskning på bland annat sillgrisslor.

Fågelvännerna menar att kommunen alltför lättvindigt beviljat ett permanent bygglov i ett unikt område som dels är ett naturreservat, dels ett så kallat Natura 2000-område och därmed särskilt skyddsvärt enligt EU. En del av området är också strandskyddat.

Föreningen menar också att den forskning som bedrivs på ön med medel från WWF och personal från Stockholms universitet, bör ifrågasättas.