Inga sommarkurser för årskurs 3-6

Gotlands kommun kommer inte att erbjuda sommarkurser för barn på låg- och mellanstadiet som har problem att läsa och skriva. Dessa kurser fanns tidigare, men lades ner på grund av resursbrist.

Barn och utbildningsnämden tycker istället att resurserna ska läggas på den ordinarie undervisningen.

Det framkommer av barn- och utbildningsförvaltningens svar på en motion från folkpartiet som tycker att kommunen borde erbjuda sommarkurser även för barn i årskurs 3-6 och inte bara på högstadienivå som det ges i dag.