Gotlands tingsrätt

Fängelse för hot mot kommunanställda

Gotlands tingsrätt har dömt en man till två månaders fängelse, för att han under senare år hotat och ofredat personal på kommunledningskontoret i Visby, däribland regiondirektören Bo Dahlöf. 

Under senare år har mannen ringt till kommunledningskontoret nästan dagligen och varit oförskämd och hotfull i telefonsamtalen.

Hoten ledde bland annat till en hårdare inpasseringskontroll till kommunledningskontoret.

Vid rättegången ansåg den åtalade mannen att rätten var jävig och ville att den skulle bytas ut. En ny domare som kallades in beslutade dock att det inte förelåg något jäv.

Den åtalade valde sen att lämna rättssalen i protest mot att medierna bevakade rättegången och förhandlingarna fortsatte utan huvudpersonen.

Mannen dömdes på tre åtalspunkter, ofredande, hot mot tjänsteman och olaga hot och domen blev alltså fängelse i två månader.