Björkhaga vill avskriva kommunalt lån

Björkhaga semesterhem i Sanda behöver vidareutvecklas - ny utrustning skall köpas, underhåll och viss ombyggnad skall genomföras så att stället kan utnyttjas under en större del av året.
Styrelsen för Föreningen Kvinnornas Semesterhem Björkhaga begär därför att det lån på 85 000 kronor man har hos Gotlands kommun skall avskrivas. Björkhaga är en idell förening med representanter från de socialdemokratiska kvinnoföreningarna. På somrarna hyr man ut bostäder och har även matservering.