Får inte bygga fritidshus i Näs

En markägare på södra Gotland får inte bygga två fritidshus vid Lingsarve i Näs. Anledningen är närheten till det område som är avsett för vindkraftsutbyggnad.
Ärendet har tidigare avslagits av såväl byggnadsnämnd som länsstyrelse och nu går regeringen på samma linje, trots att de fritidshus som var tänkta att byggas inte kommer närmare eventuella vindkraftverk än de stugor som redan finns där. Regeringen tycker dock att det allmännas intresse av att ytterligare fritidsbebyggelse undviks bör ges företräde, istället för enskilda intressen.