Böter för tjuvfiske i Klintehamn

Två män som tjuvfiskat i Klintehamn har dömts till böter. De fiskade från hamnpiren i Klintehamn i höstas. Enligt männen själva frågade de andra som också fiskade där om det var tillåtet och fick då beskedet att fiske var tillåtet.

Efter en stund kom en tillsyningsman dit och sa åt männen att de inte fick fiska där. Han pekade på förbudsskylten och släppte ut fisken de dragit upp. Tillsyningsmannen fick hjälp av polisen med att beslagta männens fiskeutrustning.

Männen hävdar att de inte hade sett skylten om fiskeförbud och Gotlands tingsrätt tror dem.

De får tillbaka sin fiskeutrustning, men båda måste betala 2 000 kronor var i böter.