Kritik mot skolans dyslexihjälp

Barn med dyslexi, alltså läs och skrivsvårigheter, får inte den hjälp de behöver i skolan. Det anser Dyslexiförbundet på Gotland.

Kjell Krusell är vice ordförande i öns dyslexiförbund och han säger att skolan är alldeles för trög med att utreda barnens svårigheter och att föräldrar hela tiden måste träta med skolan om det här.

- Det är tufft och du ska orka med det också. Det kan alltså ta fyra, fem år för att få eleven utredd.

Bisse Carlsson är en av två för- och grundkolechefer i barn- och utbildningsförvaltningen på Gotland.

- Det är en bild som inte jag känner igen. Men däremot ska jag absolut inte påstå att den inte finns, säger hon.

Skolan har en skyldighet att se till att alla barn hänger med i skolan och får den hjälp de behöver och Bisse Carlsson tycker att skolan har ett bra system för att fånga upp barn med problem tidigt.

Hon säger också att det ibland är tvärt om, att föräldrar inte vill se att deras barn har problem.