Peab

Jobben tryggas för ett 30-tal

Det var byggbolaget Peab som la bästa anbudet vid ombyggnaden av P18 till Gotlands kommuns förvaltningar.

För det gotländska byggbolaget innebär det att jobben för ett 30-tal anställda tryggas flera år framöver.

När ombyggnaden av nya Wisborg är klar kommer Peab att börja obyggnaden av kommunens gamla lokaler i Visby innerstad.

Enligt planerna ska kontorslokalerna där huvudsakligen byggas om till bostäder och en del affärslokaler.