Stora Karlsö

Rätt om fågelhyllorna

Ornitologerna vill att de konstgjorda forskningshyllorna på Stora Karlsö ska tidsbegränsas. Därför överklagade de kommunens byggnadslov. 

Sveriges Ornitologiska Förening har valt att överklaga byggnadsnämndens byggnadslov för de konstgjorda forskningshyllorna på Stora Karlsö.

Ornitologerna är inte emot projektet i sig, men vill att byggnadslovet ska begränsas i tid.

Eftersom forskningshyllorna ska byggas inom ett område med starkt naturskydd, anser ornitologerna, att det finns anledning att här vara försiktig med all form av exploatering.