Sillgrisslan äldst i världen

Sveriges i dag levande äldsta fågel är, vad forskarna vet, en 42-årig sillgrissla född på Stora Karlsö.

Fågeln ringmärktes som unge 1965 på Stora Karlsö. I samband med ett forskningsprojekt om sillgrisslor observarades fågeln nu på nytt.

Det är sen tidigare känt att sillgrisslor kan bli mycket gamla, och medelåldern uppskattas till 20 år. Den här drygt 42 år gamla fågeln är inte bara Sveriges äldsta fågel utan även världens äldsta nu kända sillgrissla.

Sillgrissleungarna på Stora Karlsö har ringmärkts sen 1913 och forskarna har nu ett mycket stort att intressant material att studera. I Östersjön beräknas antalet sillgrisslor till 15 000 par.