GEAB redovisar ett sämre resultat

GEAB - Gotlands Energi - redovisar ett sämre resultat 2007 än året dessförinnan - drygt 29 miljoner förra året mot drygt 42 miljoner 2006.

Det framgår av bokslutet efter torsdagens bolagsstämma.

Det försämrade resultat beror bland annat på de extra konstnader som stormen Per förde med sig. Det innebär också att ägarna inte får någon utdelning i år.

GEAB fortsätter dock sina investeringar i elnätet. Under en femårsperiod investerar GEAB årligen 20 miljoner extra i elnätet, för att ersätta luftledningar med kablar under jord.