Inspektion av Visby lasarett

Under två dagar har representanter från Socialstyrelsen varit på Visby lasarett för att se över verksamheten på slutenvården.

Åtta olika kliniker på Visby lasarett har i den här omgången granskats av Socialstyrelsen. Det är:

Barn - och ungdomskliniken

ÖNH-kliniken

Kirurgkliniken

Medicin- och rehabkliniken

Kvinnokliniken

Ortopedkirurgiska kliniken

Akutmottagningen

Infektions-, lung- och hudkliniken

Där har bland andra Marita Calner från regionala tillsynsenheten Stockholm/Gotland på Socialstyrelsen, ställt frågor om bland annat vårdhygien och läkemedels- risk - och avvikelsehantering.

- Vårdhygienen var bra på de olika klinikerna, säger Marita Calner, men en bättre dokumentation krävs.

Vad det finns för andra brister vill hon dock inte säga i nuläget.

- Det vill inte jag gå in på här för nu har vi bara ett råmaterial. Nu har vi talat om vilka brister vi har sett och vad som behöver förbättras. Sedan skriver vi ett skriftligt beslut där vi ber att klinikerna återför till oss när de har åtgärdat bristerna.

Det är inte av någon särskild anledning som Socialstyrelsen gör det här besöket på Visby lasarett just nu, utan de gör sådana här besök då och då.