Högbrogården i Halla säljs

Högbrogården i Halla ska säljas. Gården ägs av Metodistkyrkan på Gotland.

Metodisterna har under en tid försökt få till stånd ett samarbete i lokalerna med Svenska kyrkan. Men eftersom Svenska Kyrkan inte visat något intresse så kommer Högbrogården att säljas.