östersjön

Mer skarpsill bakom algblomning

Den viktigaste orsaken till somrarnas algblommning i Östersjön är inte övergödning utan fisket, visar en ny forskarrapport från Fiskeriverket.
– Det verkar som om större förändringar av fiskenivå för torsk och skarpsill har en större effekt på växtplankton under sommaren, säger Michele Casini, som har lett forskargruppens arbete.