Östersjön kan få egen forskarpanel

Östersjön ska bli ett pilotområde för internationellt samarbete om havsmiljön, föreslår regeringens havsmiljöutredare. På det sättet kan miljöåtgärderna sättas in tidigare och bli skarpare.

Helsingforskommissionen bör leda arbetet, föreslår regeringens havsmiljöutredare Göran Enander. Han föreslår också en forskarpanel för Östersjön, med FN:s klimatpanel IPCC som förebild.