Kräver böter för gödsel

Gotlands kommun vill att miljödomstolen beslutar om 10 000 kronor i böter för en lantbrukare på södra Gotland.

Lantbrukaren, har trots uppmaningar från kommunen, inte ordnat någon tät uppsamling av gödsel från gårdens hästar.

Kommunen har därför vänt sig till domstol för at böterna ska kunna krävas ut.