Länsstyrelsens rum blir hotell

Wisby Hotell ska få ta över länsstyrelsens gamla lokaler vid Strandgatan i Visby innerstad.

På fredagen köpte fastighetsbolaget Home Properties länsstyrelsens gamla fastigheter på Strandgatan 2 och 4, som är granne till Wisby Hotell, för 33 miljoner kronor. Säljare är GE Real Estate.

Redan idag äger Home Properties den fastighet som Wisby Hotell finns i och de tänker göra om länsstyrelsens lokaler till hotell med cirka 70 rum. Hotellet kommer därefter att få cirka 205 rum fördelat på cirka 10 200 kvadratmeter. 

Fastighetsbolaget Home Properties äger och förvaltar hotellfastigheter och har i dag totalt 23 fastigheter, varav 18 hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgår till cirka 2 800.