Erik, 26, öns första förbundsdomare

Gotland har nu fått sin första förbundsdomare i golf ! Det är 26-årige Erik Bergström från Visby som klarat kursen och nu bland annat skall hjälpa klubbarna på ön med domarfrågor.
Vid golfförbundets årsmöte på tisdagskvällen gick förbundets stipendium till en speciellt förtjänt junior till Christella Ljunggren, Visby Golfklubb. Ny i förbundets styrelse blev Joakim Johansson, Visby Golfklubb. Karl-Erik Bergström sitter kvar som ordförande i Gotlands Golfförbund.