Personalen flyr från privat vårdföretag

Gotlands kommun har tidigare beslutat att det privata vårdföretaget Attendo Care ska sköta driften av de nya äldrebostäder som byggs på A7-området i Visby.
I Gävle kommun gjordes likadant för ett år sedan och många av de anställda som då lämnade kommunal anställning för det privata Attendo Care ångrar sig och vill nu tillbaka. Det var den 1 mars i fjol som vårdföretaget Attendo Care på entreprenad tog över ansvaret för äldreboendet Björkegrenska i Gävle. De som var anställda av Gävle kommun bytte då till Attendo Care. Det är samma företag som ska sköta driften av äldreboendet på Gotland. Av de 62 anställda på Björkegrenska har redan 18 valt att gå tillbaka till sin gamla arbetsgivare Gävle kommun. Och flera står på kö och vill tillbaka. Hans Forsberg - ombudsman på kommunalarbetarförbundet i Gävleborg - tror att en del beror på att ekonomiska intressen går före arbetsmiljön i det privata vårdbolaget.