Fem skolor på landsbygden läggs ner

Nu står det alltmer klart med nedläggningen av fem skolor på den gotländska landsbygden. Barn- och utbildningsnämnden sa på tisdagen ja till nedläggningen av skolorna. Det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet.
Det är alltså fem skolor som försvinner. Hablingbo skola försvinner redan i höst och där får eleverna gå i Havdhem istället. Nästa år, hösten 2004, läggs skolan i Barlingbo ner och ytterligare ett år senare försvinner de tre skolorna i Träkumla, Östergarn och Halla. Kommunen har gamla riktlinjer, som säger att att en gotländsk grundskola ska ha minst 75 elever för att kunna fungera pedagogiskt och socialt. Redan för tio år sedan gjordes en utredning som visade att 14 av Gotlands fyrtiotalet grundskolor låg under den gränsen och sedan dess har årskullarna blivit mindre.