Fler dagis och pengar till hamnar

Det behövs fler förskolor på Gotland.

Det konstaterar barn och utbildningsnämnden som inför kommunens budgetberedningen nästa vecka vill ha pengar till fler dagisplatser.

Det är framförallt i Vsbyområdet som fler platser behövs men också i Fole, Lärbro, Västerhejde, Väskinde, Sanda och Garda.

Tekniska nämnden vill ha pengar för att kunna flytta godshanteringen från Visby till Klintehamn. 24 miljoner vill nämnden också ha för att anpassa den sk krokiga kajen i Slite för kustbevakningen.