Budgetberedning med flera viktiga frågor

Den här veckan samlas Gotlands ledande politiker till så kallad budgetberedning i Kappelshamn. Det innebär att de ska diskutera den övergripande inriktningen för kommunens ekonomi, vilka satsningar som kan göras utifrån de önskemål som de olika nämnderna har.

Det som ska diskuteras är bland annat om kommunen ska bygga nytt kultur- och badhus, Bergmancentrum, Gotlandsmusikens framtid, flytten till Wisborgsslätt och en ny kryssningskaj i Visby.

Men det handlar också om hur kommunen ska komma till rätta med sjukvårdens ökande kostnader, vilka verksamheter som kan privatiseras och var kommunen kan spara. Vilka avgifter kan höjas och hur hög skatt kan kommunen ta ut?

Här kommer också frågor som sammanslagning av kommunala nämnder in och även var maten till skolor och äldreboenden ska lagas.

Nästan hela veckan ägnar politikerna åt dessa frågor. Villka satsningar och besparingar de vill genomföra de närmaste åren väntas på fredag.