Privat vårdgivare lovar bättre rutiner

Det privata vårdföretaget Attendo Care medger att rutinerna måste förbättras när den nya verksamheten startar på Gotland.
Många av de anställda i vårdföretaget Attendo Care i Gävle är missnöjda och lämnar företaget. Det var bara ett år sedan företaget tog över verksamheten vid ett äldreboende och den kommunala personalen följde med. Nu har en tredjedel lämnat Attendo och gått tillbaka till kommunen. Missnöjet har varit riktat mot att ledningen inte fungerat och snart ska företaget etablera sig på Gotland, men då har Attendo redan gjort några förändringar. -Efter kritiken har vi lärt oss, säger Attendo Cares regionchef Yvonne Hemingstam.