Fortsatt bostadsbrist på Gotland

Det kommer att vara fortsatt brist på bostäder på Gotland under år 2003 och 2004. Den bedömningen gör länsstyrelsen av kommunens uppgifter om bostadsbyggandet på Gotland i en rapport till statliga Boverket.
I januari i år fanns det bara 10 tomma lägenheter som kunde hyras ut genast i kommunens bostadsbolag Gotlandshem. Väntetiden på en lägenhet är i genomsnitt 2,5 år i Visby och den har fördubblats sen år 2000. Bristen på bostäder är ett hinder för folk som vill flytta till Gotland och även för högskolan som behöver fler bostäder för att kunna ta emot fler studenter. Det saknas också hiss i många lägenheter på Gotland, vilket orsakar problem för äldre och funktionshindrade. För äldre med lättare rörelsehinder kan det då också vara svårt att bo kvar i sin lägenhet. Knappt var tionde lägenhet i de två största bostadsföretagen på Gotland har hiss. Länsstyrelsen tycker därför att det är viktigt att det är dags att återinföra det statliga stödet för installation av hiss. I år kommer 273 bostäder att börja byggas - det flesta för äldre och studenter. Nästa år ska det byggas 50 bostäder men uppgfterna om projekten 2004 är ännu så länge osäkra, påpekar länsstyrelsen för statliga Boverket.