Beslut om nya minneslundar

Minneslundar får anläggas på Träkumla och Stenkumla kyrkogårdar, har länsstyrelsen beslutat. På Träkumla kyrkogård ligger den planerade minneslunden nära ett så kallat lapidarium, som är en samling gravstenar från äldre igenlagda gravar.

Länsstyrelsen påpekar i sitt beslut att besökare som vill se de uppställda gravstenarna, kan störa besökare till minneslunden.

Om det blir ett problem, är det viktigt att tänka på att gravsatta urnor inte kan flyttas, men däremot kan lapidariet flyttas, påpekar länsstyrelsen.