Riksdagens kulturutskott besöker Fårö

Riksdagens kulturutskott besöker idag Fårö, och ett projekt de ska få information om där är planerna på ett Bergmancenter.

Kerstin Kalström är en av de drivande krafterna bakom centret.

- Vi håller på med förstudien och vi behöver mer pengar. När man börjar att planera så märker man ju att det är mycket mer som man måste veta. Och det kostar att få in experter.

Kerstin Kalström hoppas att staten skulle köpa in Bergmans hus på Hammars och kulturmärka det.