Kraftig sänkning av elpriset

Det kan bli rejäla sänkningar av elpriserna på Gotland i vår.
Elpriserna har ju varit rekordhöga i vinter, men nu kommer priset att sjunka säger Sven-Olof Karlsson som är elhandelsansvarig på Gotlands Energiverk. Slår prognoserna väl ut och det inte blir något bakslag av vintern, så kan det bli rejäla sänkningar av elpriset från den första maj.