Möjlighet få dispens från ligghallskrav

Det finns möjlighet att söka dispens hos Jordbruksverket från kravet på ligghall för gotlandsrussen. Det säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Enligt lagen ska det finnas ligghall för hästar som vistas utomhus året runt. Men kravet kan medföra att de sista gotlandsrussen på Lojsta hed, som är vana att ströva fritt i skogen, kommer att försvinna. -Sverige har kanske världens strängaste djurskyddslagstiftning, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist som inte kan lägga sig i hanteringen av det här enskilda ärendet. Men hon säger att det finns utrymme för olika typer av undantag och att Jordbruksverket har möjlighet att bevilja en sådan dispens.