Ny lag kan skydda yngre vrak

I dag skyddar kulturminneslagen vrak som är äldre än 100 år, men just nu håller Riksantikvarieämbetet på och utreder möjligheterna att även skydda vrak som är yngre. Marinarkeologen Göran Ankarlilja som själv undersökt många gotländska vrak välkomnar en sådan ny lag.