Hotell vill ha havsutsikt för gäster

Tott Resort som bygger hotell vid Norderstrand på Gotland vill ta bort ett antal träd för att ge lägenhetsinnehavarna bättre havsutsikt. Diskussioner pågår med Gotlands kommun.

Kommunen vill vara tillmötesgående, men kräver samtidigt att allén längs Snäckgärdsvägen ska vara kvar och förstärkas och alla träd som som tas bort ska ersättas av nya.

Samtidigt pågår också en diskussion med nya ägaren till Göransgården. Även här vill hotellägaren ta bort ett antal träd för att turisterna ska få havsutsikt från hotellet.