Kulturutskottet

Positiva till Bergmancenter

Politikerna i riksdagens kulturutskott har fått en presentation av planerna på ett Bergmancenter i skolan på Fårö. Enligt utskottets ordförande Siv Holma (v), är Fårö en lämplig plats för Bergmancentret och hon tycker att det är ett spännande projekt, som måste få finansiering från nationell nivå.

Kulturarvet måste bevaras i hela landet, vi kan ju inte bara koncentrera oss på Stockholm, tycker hon.

Hon tycker att det vore en bra investering från Gotlands kommuns sida att satsa på att bygga om skolan på Fårö.

När det gäller bidrag från staten är det närmast regeringen som bör ta initiativet, tycker Siv Holma.