Hansabion blir hotell

Huset där Hansa-bion låg, innanför Skolporten i Visby, ska bli hotell. Enligt fastighetsägaren ska det bli ett hotell med drygt 20 rum.

Men grannarna i kvarteret har varit mycket kritiska till byggplanerna. De är oroliga bland annat för ökad brandrisk, buller och insyn.

Hotellet ska heta Hotell Hansa och den här veckan kommer byggnadsnämnden troligen att fatta beslut om eventuellt byggnadslov .