Större flygplan ger färre landningar

I förra månaden - april alltså - ökade antalet passagerare på Visby flygplats med nästan nio procent i förhållande till samma månad förra året. Även antalet landningar ökade något.

Räknat från årets början - januari till och med april - redovisar flygplatsen en passagerarökning med närmare två procent.

Antalet landningar har dock blivit färre än förra året och enligt flygplatschefen Gunilla Dufour beror det bland annat på att det nu flygs med större plan som tar fler passagerare. Därmed behövs det ett mindre antal flygplan.