Återvinningscentral överklagas till regeringen

Striden om en ny återvinningscentral på A 7-området i Visby går vidare. Kommunen är övertygad om att platsen är den bästa och överklagar länsstyrelsens beslut att säga nej till återvinningscentralen.
Det var grannar som hade överklagat placeringen av återvinningscentralen. Och länsstyrelsen höll med om att verksamheten kan innebära damm, buller, ökad trafik och kringflygande skräp. Men länsstyrelsens beslut att säga nej till placeringen av återvinningscentralen överklagas av kommunen. Ordföranden för tekniska nämnden, socialdemokraten Tommy Gardell, tycker att placeringen vid värmekraftverket är bra och att den kommer att inbjuda människor att lämna saker till återvinning. Frågan ska behandlas av miljödepartementet och regeringen och det kan ta upp till två år. Tills vidare kommer återvinningscentralen att vara kvar vid Allégatan i Visby.