Färre tog färjan under april

Antalet resande med Gotlandsfärjorna minskade under april jämfört med samma månad förra året. Minskningen förklaras av att påsken, som är en stor reshelg, i år låg redan i mars.

Ser man till antalet resande hittill, under årets fyra första månader, så har antalet resenärer och antalet fordon ökat på färjorna.

Det är främst på Nynäslinjen som passagerarna och fordonen minskat, men även Oskarshamnslinjen visar minskat resande.

Hittills i år har 265 000 passagerarresor registrerats, vilket är en ökning med 13 000 jämfört med förra året.

Nära 85 000 fordon har forslats över vattnet, vilket är en ökning med 6 000 från förra året.