Allt fler svartbyggen på Gotland

Antalet svartbyggen ökar på Gotland. 2005 konstaterades fyra fall, 2006 17 fall och 2007 28 fall av olovligt byggande.

Och trenden verkar hålla i sig. På byggnadsnämndens sammanträde idag onsdag handlar inte mindre än nio punkter om fastighetsägare som struntat i att söka bygglov.

Plank, rymliga tillbyggnader, ladugårdar som förvandlas till sommarbostad och diverse förrådsbyggnader som plötsligt dyker upp på ägorna hör till de vanligare inslagen.

Okunskap, nonchalans och kommunens bristande kontroll, tror byggnadsinspektören Benny Appelqvist på Stadsarkitektkontoret, bidrar till ökningen.