Nya gatuskyltar för gångfart i Visby

Nya vägskyltar har satts upp i Visby som innebär att bilisterna bara får köra 7-10 kilometer i timmen - och på de gåendes villkor. Annars kan det bli böter på upp till 3 500 kronor.

Skyltarna är blå med stadssilhuett och ett springande barn och utmärker början på ett gångfartsområde, där fordon som bilar och cyklar inte får köra fortare än gående och har total väjningsplikt gentemot gående.

Skyltarna finns på gator i Visby som är stora gångstråk där det rör sig mycket folk.