JK-beslut

Frihetsberövad får ersättning

En person från Gotland, som frihetsberövades misstänkt för grov stöld, men senare friades från misstankarna, får 11 000 kronor i ersättning av staten för sitt lidande. Det har justitiekanslern JK beslutat.

En person från Gotland, som frihetsberövades misstänkt för grov stöld, men senare friades från misstankarna, får 11 000 kronor i ersättning av staten för sitt lidande. Det har justitiekanslern JK beslutat.

Mannen hade egentligen begärt en lägre ersättning, men JK bedömer att han ska få en något högre summa som är i enligt med med praxis i såna här fall.

Däremot tar JK ingen hänsyn till skälet att fallet skulle ha uppmärksammats i den lokala pressen, eftersom mannen inte har kunnat identifieras i en vidare krets.