Utvecklingspengar ska ge jobb

Tre gotländska projekt får drygt åtta miljoner kronor i år och nästa år, i så kallade utvecklingspengar från Gotlands kommun.
Syftet är bland annat att skapa uppemot 100 nya jobb.

Mest pengar, närmare fem miljoner, går till ”Tillväxt Gotland”. Syftet är bland annat skapa ett bättre företagsklimat på Gotland, med minst 30 nyetableringar i år och nästa år, som skall ge uppemot 100 nya arbetstillfällen.

Gotlands Turistförening får två miljoner till projektet ”Gotlandskortet - kunden i fokus”. Det handlar om ett gotlandskort med både gratis- och olika rabatterbjudanden som skall ge besökarna ett riktat utbud av erbjudanden och upplevelser.

Pengar får också ”Primörer och delikatesser” som är ett projekt som syftar till att marknadsföra gotländska matupplevelser och ge anledning för de kulinariskt intresserade att resa till Gotland.

Primörpremiären i maj är tänkt att vara ett avstamp för sommarens matupplevelser och försäljningen av gotländsk mat i butiker och restauranger, inte minst på fastlandet.