Betodlare slipper inte hamnavgift

De gotländska betodlarna får ingen fortsatt befrielse av hamnavgifter i Klintehamn när avtalet går ut.
De gotländska betodlarna som haft en femårig befrielse, ville förlänga tiden med ytterligare tre år. Men nu får de istället betala 1,2 miljoner i avgifter per år. Det beslutade tekniska nämnden efter omröstning som slutade med sex röstet mot fem. Tekniska nämndens ordförande, socialdemokraten Tommy Gardell motiverar beslutet med att en avgiftsbefrielse skulle medföra krav från andra att också få slippa avgiften. Den borgerliga minoriteten ville däremot ge befrielse från avgiften eftersom betodlarna gjort investeringar i hamnen och för att hjälpa en näring som är viktig för Gotland.