Reinfeldt hos Gotlandsföretag

Statsminister Fredrik Reinfeldt var på Gotland under onsdagen och besökte bland annat Eskelunds hembageri i Visby. Reinfeldt sa att det finns en trend mot det lokala i hela landet och att det finns en vilja på Gotland att köpa gotländskt.

Viljan att köpa gotländskt kan också spridas till fastlandet för att sälja produkterna under hela året, eftersom den lokala marknaden är störst under sommarmånaderna.

Reinfeldt har också fått insikt om att arbetsmarknaden efterfrågar mer hantverkskunnande bland arbetskraften och inte bara teoretiska utbildningar.