Hamnkonflikt kan drabba färjorna

Fackförbundet Transport har varslat om blockad mot övertidsarbete, nyanställningar och inhyrning av personal mot samtliga medlemsföretag i Sveriges Hamnar. På Gotland berörs personal vid hamnarna i Klintehamn och Visby.

Gotlands stuveri har lämnat in en dispensansökan om att Gotlandstrafiken ska undantas från varslet.

Om Transport inte beviljar den, så kan färjorna till och från Gotland drabbas av konflikten om det blir stora förseningar eller om turlistan ändras.

Knäckfrågan i förhandlingarna är, enligt Transport, hur en schemaläggningsparagraf ska tolkas.

Varslet träder i kraft den 26 maj om inte parterna enats före det.