Besvikna chaufförer hos Swebus

De 50 chaufförer som jobbar vid Swebus i dag är klart besvikna äver att företaget nu förlorat kollektivtfraken på Gotland till ett konkurrerande företag.

Förhoppningen är ändå att chaufförerna ska erbjudas jobb hos Gotlandsbuss som tar över trafiken nästa sommar.

Vill chaufförerna fortsätta att jobba hos Swebus får de räkna med att flytta säger bussbolagetsmarknadschef Lars Celsing.

Om Swebus ska överklaga den nya upphandlingling är inte klart.