Leader vill ha pengar av kommunen

Leader Gotland söker medfinansiering för landsbygdsprogrammet de kommande åren hos Gotlands kommun.

Leader Gotland jobbar i första hand med att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft, förbättra miljön och landskapet, samt bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin.

För att klara verksamheten behövs en offentlig medfinansiering på 30 procent av den totala kostnaden

För årets verksamhet vill Leader Gotland ha 6,4 miljoner från kommunen och nästa år söker man 3,2 miljoner.