Dyrt bygga om Apotekskajen i Slite

Det blir entreprenadbolaget Skanska som ska bygga om hamnen i Slite åt Gotlands kommun för att anpassa den till Nordstreams och Kustbevakningens behov, har tekniska nämndens arbetsutskott beslutat.

Men att rusta upp den utdömda Apotekskajen för att Nord Stream ska kunna använda den när de bygger den planerade gasledning på Östersjöns botten, kostar mer än väntat.

Nord Streams skärpta krav på Apotekskajen har fördyrat bygget med cirka tio procent. Totalt kostar en ny kaj och muddring nära 61 miljoner kronor.

Det stora problemet där är att arbetet egentligen redan borde ha varit igång - men än så länge har Miljödomstolen inte gett tillstånd till bygget. Förhoppningen är att domstolen ska pröva utbyggnaden i Slite före sommaren.

Muddringen ska skötas av ett annat bolag - Skånes Entreprenad Service AB. Förutom Apotekskajen gäller det även färjeläge 5 i Visby och Krokiga kajen i Slite.

Krokiga kajen behöver även den rustas upp för att passa Kustbevakningens utökade verksamhet, men där blev både muddring och kajen för dyrt - och där avvaktar kommunen, enligt Bertil Klintbom.