Betor kan bli fordonsgas

Betodlarföreningen på Gotland har nu inriktat sig på att producera fordonsgas, eftersom det bedöms vara mest lönsamt. Ännu finns dock ingen marknad för fordonsgasen på Gotland så den ska istället till en början säljas på fastlandet.

Men exporten ska minska i takt med att en lokal marknad utvecklas på Gotland, enligt styrgruppen för projektet bioenergi på Gotland.

Det finns två företag som har visat intresse för att projektera och eventuellt vara delägare i en anläggning för att producera gasen och sköta försäljning av gasen på fastlandet tills en marknad byggts upp lokalt.

Däremot är det inte längre aktuellt att tillverka etanol som blandas i bensin, och även planerna att producera grön el och fjärrvärme från biogas har lagts på hyllan.