Visby innerstad

Tom tomt kan bebyggas

Det ser nu ut som om en av de få tomma tomterna i Visby innerstad ska kunna bebyggas. Det är ett företag i Stockholm som vill bygga tio bostadsrättslägenehter med garage på fastigheten S:ta Maria vid Norra Kyrkogatan.

Enligt planerna ska det byggas flera hus på tomten med fasader i olika storlek mot gatan.

Grannarna har klagat över byggplanerna och oroats över olägenheter i form av ökad insyn, värdeminskning på deras hus och sättningar i marken.

Beslut om byggnadslov tas av byggnadsnämnden den här veckan.