Fortsatt facklig kritik mot bemanning på m/s Visby

De fackliga organisationerna är kritiska till att sjöfartsinspektionen gett godkänt till nya snabbfärjan m/s Visby.
Efter säkerhetsövningen, som gjordes till havs med ett 50-tal statister, godkändes en minimumbesättning på 33 personer. Men bemanningen är fortfarande för liten, tycker SEKO Sjöfolks ordförande Peter Skoglund, som säger att de planerar för "någonting" om bemanningen blir lägre än 38. Även Sjöbefälsförbundets ombudsman Leif Palm är kritisk till bemanningen.